Бэлгийн карт

Бэлгийн картууд нь гэр бүл, найз нөхөд, үйлчлүүлэгчдэдээ өгөх төгс бэлэг юм.

Мөсөн Өргөөний бэлгийн картыг касснаас худалдан авах боломжтой.

Бэлгийн карт зөвхөн нийтийн гулгалттай өдрүүдэд хүчинтэй.

Карт нь хувийн арга хэмжээ эсвэл хоккейн лиг зэрэг спортын тэмцээн уралдаан үзэх, нийтийн гулгалтаас бусад төрлийн үйл ажиллагаа, арга хэмжээний билет худалдан авахад ашиглах боломжгүй.

Энэхүү карт нь гэр бүлийн шоу, концерт болон бусад арга хэмжээнд зориулж бараа бүтээгдэхүүн, зарим хоол, ундаа худалдан авахад үйлчлэхгүй болно.

Картыг бэлэн мөнгөөр ​​эргүүлэн авах, данс руугаа төлбөр хийх, урамшуулал авахыг хориглоно. Картыг хаяж үрэгдүүлсэн, хулгайд алдсан, зохих ёсоор ашиглаагүй тохиолдолд солих буюу буцаан олгох боломжгүй. Хэрэв картын хугацаа дууссан бол картын ашиглагдаагүй үлдэгдэл мөнгө нь эзэмшигчид урьдчилан мэдэгдэхгүйгээр Степпе Арена ХХК-д хураагдана. Бэлгийн картыг ашигласнаар эдгээр нөхцөл, болзлыг хүлээн зөвшөөрсөн гэж үзнэ.

Манайд Бэлгийн картын дээрх 2 төрлийн сонголт бий. Эдгээр эрхийн бичгээр тухайн үнийн дүндээ багтсан үйлчилгээг авах боломжтой.