Үйлчилгээ

Мөсөн Өргөөд хүрэх нийтийн тээврийн чиглэл

Ч:75  (Aрхивын Ерөнхий газар – Таван шар)

Ч:76  (Архивын Ерөнхий газар – 3.4-р хорооллын эцэс)

Ч:68  (Aрхивын Ерөнхий газар – Нисэхийн шинэ эцэс)

М:3  (Архивын Ерөнхий газар – Сүхбаатарбын төв талбай)

Х:6 (Түргэний голын эцэс – Яармагийн 3-р буудал)