• Тоглолтын өдөр: 2022-06-24
  • Эхлэх цаг: 8: 00 AM
  • Хаалга нээх цаг:
  • Тасалбарын үнэ:

ULAANBAATAR GRAND SLAM 2022

As part of the 2022 IJF World Tour, the Ulaanbaatar Grand Slam tournament will be held at Steppe Arena in Ulaanbaatar city between June 24 and 26.

More information: https://www.ijf.org/competition/2364

 

  • Тоглолтын өдөр: 2022-06-24
  • Эхлэх цаг:
  • Хаалга нээх цаг:
  • Тасалбарын үнэ: